محصولات شرکت موج نیکان در سه دسته ی رادیو پخش ، بلندگو و آنتن قرار می گیرد.