معرفی سازمان

شـرکت موج نـیکان در سـال ۱۳۷۴ تـأسیس و در سال ۱۳۷۵ به بهره برداری رسید. این شرکت پیشگام در تولید رادیوپخش خودرو میباشد. موضوع اصلی فعالیت شرکت ، طراحی و تولید قطعات صنعتی و مونتاژ لوازم برقی و الکترونیکی به غیر از کامپیوتر میباشد.

شرکت در آغاز فعالیت خود ، با هدف اولیه تولید رادیو پخش ، بلندگو و آنتن خودرو تشکیل شده و در تاریخ ۱۳۷۶/۳/۲۱ موفق به اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنایع در شهرک صنعتی اشتهارد گردید و پس از انتقال کارخانه به منطقه صنعتی سیمین دشت در زمینه تولید محصولات خود از سازمان صنایع و معادن استان تهران ، پروانه بهره برداری جدید اخذ نموده است. انتقال کارخانه به قزوین در فروردین ۱۳۸۸ صورت گرفته و در تاریخ 1388/3/5 موفق به اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنایع گردید.

این شرکت با بهره گـیری از مـاشین آلات بسیـار پیشـرفته نصب اتوماتیک المانهای سطحی ، قابلیت انعطاف برای تولید انواع مدلهای رادیو پخش ، انواع مدارهای الکترونیکی خودرو و … را دارا میباشد؛ همچنین با بهره گیری ازماشین آلات تولید بلند گو و آنتن  قابلیت تولید انواع آنتن و بلندگو را نیز دارا می باشد. مزایای محصولات فوق الذکر قیمت مناسب و دربرگیرنده تمامی استانداردهای ملی و بین المللی نیازهای مشتری و رضایتمندی مشتریان نهایی می باشد.