لیست نمایندگی های مجاز شرکت

 

شهر

نام

تلفن

کد

آبادان

خدمات الکترونیک کریمی

۵۳۳۳-۷۸۲۶

۰۶۱

آمل

خدمات صوتی اتومبیل اکبری

۴۴۲۶-۹۲۳۷

۰۱۱

اراک

خدمات پیام

۳۲۲۴-۲۳۴۴

۰۸۶

اردبیل

خدمات صوتی تصویری جمالی

۳۳۷۲-۳۲۶۱

۰۴۵

ارومیه

نمایندگی خوشمود

۳۲۳۵-۱۲۳۳

۰۴۴

اسلام آباد غرب

خدمات الترونیک باقری

۴۵۲۳-۹۸۳۵

۰۸۳

اصفهان

سکام الکترونیکس

۳۶۲۵-۵۰۰۰

۰۳۱

الیگودرز

خدمات پس ازفروش گلدیران

۴۲۲۲-۲۹۰۶

۰۶۶

اهواز

خدمات پارس الکتریک

۳۲۲۱-۵۹۱۴

۰۶۱

ایلام

خدمات حاج هجرانی

۳۳۳۳-۸۴۷۳

۰۸۴

بابل

عصر الکترونیک شهر

۳۲۲۷-۷۸۳۶

۰۱۱

بابلسر

نمایندگی استاد شریف

۳۵۲۵-۵۹۸۸

۰۱۱

بجنورد

خدمات فنی مهندسی میلاد

۳۲۲۴-۰۶۴۱

۰۵۸

بروجرد

نمایندگی شادباش

۴۲۶۲-۳۶۳۰

۰۶۶

بندرعباس

نمایندگی سام

۳۲۲۲-۴۸۹۲

۰۷۶

بوشهر

خدمات زارع

۳۳۵۴-۲۶۰۶

۰۷۷

بهشهر

خدمات صوتی تصویری بقایی

۳۴۵۷-۰۴۴۴

۰۱۱

بیجار

خدمات الوندی

۳۸۲۲-۴۵۳۷

۰۸۷

بیرجند

نمایندگی باقر پور

۳۲۲۱-۲۹۵۸

۰۵۶

پارس آباد مغان

الکترونیک نوری

۳۲۷۸-۵۷۵۱

۰۴۵

پلدختر

خدمات فنی ایران الکترونیک

۳۴۲۲-۵۰۴۳

۰۶۶

تبریز

رادیو رسا

۳۵۲۵-۳۳۸۳

۰۴۱

تربت جام

شرکت حمل و نقل صولت جام

۵۲۵۴۳۳۹۳

۰۵۱

تنکابن

نمایندگی فصیحی

۵۴۲۸۲۹۳۳

۰۱۱

تهران

خدمات مهندسی فاپکو( دفتر مرکزی )

۸۸۷۵-۶۰۷۰

۰۲۱

خرم آباد

شیما الکترونیک

۳۳۳۰-۹۸۳۰

۰۶۶

خوانسار

خدمات پیام الکترونیکس

۵۷۷۷-۵۱۰۶

۰۳۱

خوی

نمایندگی گنجی مطلق

۳۶۲۵-۲۲۹۰

۰۴۴

دامغان

الکترونیک مدرن

۳۵۲۶-۰۷۷۸

۰۲۳

درود

خدمات صوت و تصویری حسنوند

۴۳۲۳-۸۲۶۳

۰۶۶

دزفول

تعمیرات رادیوپخش مهدی

۴۲۲۴-۱۹۳۲

۰۶۱

دهدشت

صوت و تصویری سلطان پور

۳۲۲۶-۲۴۲۰

۰۷۴

رشت

خدمات بلر

۳۳۵۵-۶۲۷۸

۰۱۳

رفسنجان

تعمیرگاه اطلس – نویدی نژاد

۳۴۲۵-۹۳۲۸

۰۳۴

زنجان

نمایندگی آقاجانلو

۳۳۵۵-۶۳۰۷

۰۲۴

زاهدان

نمایندگی لک زائی

۳۳۴۲-۱۰۲۸

۰۵۴

ساری

خدمات رایان تصویر طبرستان

۳۳۳۶-۳۴۱۰

۰۱۱

سلماس

صوتی تصویری توحید

۳۵۲۳-۳۸۲۷

۰۴۴

سمنان

الکترو فراز

۳۳۳۴-۱۶۶۴

۰۲۳

سنندج

خدمات الکترونیک جام جم

۳۳۱۵-۵۴۶۰

۰۸۷

شاهرود

خدمات الکترونیک خواجه زاده

۳۲۲۴-۲۵۲۶

۰۲۳

شاهین دژ

نمایندگی صوتی تصویری کریمی

۲۴۲۲-۹۲۲۳

۰۴۸

شوش دانیال

مهندسی رادیو و تلویزیون حقیقی

۲۵۲۲-۶۵۰۱

۰۶۴

شوشتر

خدمات الکترونیک سعدی

۳۶۲۲-۳۹۶۹

۰۶۱

شهرکرد

تعمیرگاه ابراهیمی

۳۲۲۲-۲۵۵۵

۰۳۸

شیراز

نمایندگی استیلا

۳۲۳۰-۰۶۲۷

۰۷۱

فارسان

خدمات فنی پارسیان

۳۳۲۲-۰۹۵۰

۰۳۸

فسا

صوت و تصویر بناکار

۵۳۳۱-۰۸۵۴

۰۷۱

قائم شهر

خدمات حسینی

۴۲۰۳-۱۲۷۹

۰۱۱

قره ضیاء الدین

نمایندگی رحیمی

۲۷۲۷۴۵۴

۴۶۲

قزوین

سام الکترونیک

۳۳۳۲-۱۵۸۲

۰۲۸

قم

خدمات جواهری

۳۷۸۳-۴۷۲۰

۰۲۵

کاشان

استریو وحید

۵۵۲۲-۳۱۱۵

۰۳۱

کرج

نمایندگی حبیبی

۳۴۳۰-۳۰۸۰

۰۲۶

کرمان

موسسه الکترونیک تلکس – دهقان

۳۲۷۲-۵۰۶۰

۰۳۴

کرمانشاه

خدمات فنی مهندسی آرین

۳۷۲۸-۰۴۹۹

۰۸۳

کلاردشت

نمایندگی میار یوسفی

۵۲۶۲-۳۶۱۰

۰۱۱

گرگان

الکترونیک شاه حسینی

۳۲۲۵-۲۹۳۰

۰۱۷

گنبد کاووس

شرکت پیامان گنبد

۳۳۲۲-۶۶۶۰

۰۱۷

لار

تعمیرگاه عزیزپور

۵۲۲۴-۲۲۷۰

۰۷۱

لنگرود

خدمات الکترونیک شاهرخ (خزر)

۴۲۵۲-۳۷۲۸

۰۱۳

ماکو

صوت و تصویر وصال

۳۴۲۲-۳۸۳۱

۰۴۴

ماهشهر

نمایندگی زیدانی

۲۲۳۳-۲۱۱۳

۰۶۵

محمودآباد

تعمیرگاه قلی زاده

۴۴۷۴-۲۹۸۶

۰۱۱

مراغه

تعمیرگاه شاهین

۳۷۲۴-۶۹۹۸

۰۴۱

مرند

خدمات فنی حسینی

۴۲۲۵-۵۳۰۵

۰۴۱

مشهد

مرکز خدمات الکترونیک ندا

۳۶۰۷-۴۱۱۴

۰۵۱

ملایر

صوت و تصویر صبا

۳۲۲۲-۱۲۱۰

۰۸۱

میاندوآب

رادیو پیام

۴۵۲۶-۲۹۸۶

۰۴۴

میانه

مرکز خدمات جام جم

۵۲۲۲-۱۰۰۲

۰۴۱

نجف آباد

صوت و تصویری حمیدی

۴۲۶۳-۳۹۴۵

۰۳۱

نقده

دیجیتال الکترونیک آذربایجان

۳۵۶۲-۸۰۹۵

۰۴۴

نکاء

فروشگاه و تعمیرگاه صوتی تصویری رئیسی

۳۴۷۴-۲۸۹۸

۰۱۱

نوشهر

نمایندگی خواجوند

۵۲۳۳-۰۰۸۵

۰۱۱

نیشابور

نمایندگی نقیبی

۴۲۲۲-۹۳۰۹

۰۵۱

همدان

دنیای صدا – صریحی

۳۸۳۳-۵۹۳۹

۰۸۱

یاسوج

الکترونیک پیام

۳۳۲۲-۷۴۸۹

۰۷۴

یزد

نمایندگی بیدکی

۳۸۲۴-۳۳۲۳

۰۳۵

بروز رسانی در اسفند ۱۳۹۶