لیست نمایندگی های مجاز شرکت

 

شهرنامتلفنکد شهر
آبادانخدمات الكترونيك كريمي5333782661
آبادانصوتی تصویری پیش جنگ5332120561
آملخدمات صوتی اتومبیل اکبری4426923711
اراكخدمات پیام3224234486
اردبيلخدمات صوتي تصويري جمالي3372326145
اروميهنمایندگی خوشمود3235123345
اروميهنمایندگی فرامزی3336171744
اسلام آباد غربخدمات الکترونیک باقری4523983583
اصفهانسكام الكترونيكس3625500031
اندیمشکخدمات عصاره4263555061
اندیمشکنمایندگی دبیری4262202261
اهوازخدمات پارس الکتریک3221591461
ايلامخدمات حاج هجراني3333847384
بابلعصر الکترونیک شهر3227783611
بجنوردخدمات پارس رمضانی3223484858
بروجردنمايندگي شادباش4262363066
بندرعباسنمايندگی سام3222489276
بندرعباسنمایندگی اعتمادی3222207876
بوشهرخدمات زارع3354260677
بهشهرخدمات صوتی تصویری بقايي3457044411
بيجارخدمات الوندی3822453787
پارس آباد مغانالکترونیک نوری3278575145
تبريزراديو رسا3525338341
تبریزاستریو شمس3476725041
تربت جامشرکت حمل و نقل صولت جام5254339351
تنکابننمایندگی فصیحی5428293311
تهرانخدمات مهندسي فاپكو( دفتر مركزي )8875607021
خرم آبادسینا الکترونیک3330076166
خوانسارخدمات پيام الکترونیکس5777510631
خوينمايندگي گنجي مطلق3625229044
دامغانالكترونيك مدرن3526077823
دهدشتصوت و تصویری سلطان پور3226242074
رشتخدمات بلر3355627813
رفسنجانتعمیرگاه اطلس - نويدي نژاد3425932834