مشتری محترم :

استفاده شما از محصولات این شرکت مایه افتخار ماست.

از اینکه با نظرات سازنده خویش ، شرکت را در ارائه هر چه بهتر محصولات جـدید و خـدمات بهتر یـاری فرمائید بـسی خرسند می شویم چرا که هدف مدیریت و کلیه مهندسین شرکت جلب رضایت شما از طریق ارائه خدمات و محصولاتی با کیفیت بهتر می باشد.

رادیوپخش


مدل رادیو پخش

شماره سریال محصول

تناسب محصول با خودرو و زیبایی


کاربری آسان


کیفیت پخش CD


کیفیت پخش USB


عملکرد AUX


عملکردSD CARD


عمر و دوام محصول


بلندگو


مدل

شماره سریال

تناسب محصول با خودرو


کیفیت صدا


قابلیت پخش فرکانس های زیر و بم


عمر و دوام محصول
آنتن


مدل

شماره سریال

تناسب محصول با خودرو و زیبایی


گیرندگی رادیو AM و صدای بدون نویز


گیرندگی رادیو FM و صدای بدون نویز


آب بندی محصول


عمر و دوام محصول
ارزیابی خدمات پس از فروش


نام نمايندگي

کد نمايندگي

نحوه برخورد پرسنل و مسئولين خدمات پس از فروش


مهارت فنی پرسنل در شناخت عیوب


سرعت ارائه خدمات


كيفيت ارائه خدمات


رضايت از خدمات گارانتي محصول

لطفاً در صورت وجود هر گونه انتقاد و پیشنهاد از قسمت “تماس با ما”  استفاده نمائید.