مشتری محترم :

استفاده شما از محصولات این شرکت مایه افتخار ماست.

از اینکه با نظرات سازنده خویش ، شرکت را در ارائه هر چه بهتر محصولات جـدید و خـدمات بهتر یـاری فرمائید بـسی خرسند می شویم چرا که هدف مدیریت و کلیه مهندسین شرکت جلب رضایت شما از طریق ارائه خدمات و محصولاتی با کیفیت بهتر می باشد.

  رادیوپخش


  مدل رادیو پخش

  شماره سریال محصول

  تناسب محصول با خودرو و زیبایی


  کاربری آسان


  کیفیت پخش CD


  کیفیت پخش USB


  عملکرد AUX


  عملکردSD CARD


  عمر و دوام محصول


  بلندگو


  مدل

  شماره سریال

  تناسب محصول با خودرو


  کیفیت صدا


  قابلیت پخش فرکانس های زیر و بم


  عمر و دوام محصول
  آنتن


  مدل

  شماره سریال

  تناسب محصول با خودرو و زیبایی


  گیرندگی رادیو AM و صدای بدون نویز


  گیرندگی رادیو FM و صدای بدون نویز


  آب بندی محصول


  عمر و دوام محصول
  ارزیابی خدمات پس از فروش


  نام نمايندگي

  کد نمايندگي

  نحوه برخورد پرسنل و مسئولين خدمات پس از فروش


  مهارت فنی پرسنل در شناخت عیوب


  سرعت ارائه خدمات


  كيفيت ارائه خدمات


  رضايت از خدمات گارانتي محصول

  لطفاً در صورت وجود هر گونه انتقاد و پیشنهاد از قسمت “تماس با ما”  استفاده نمائید.