لیست نمایندگی های مجاز شرکت

 

شهرنامتلفنکد شهر
آبادانخدمات الكترونيك كريمي5333782661
آبادانصوتی تصویری پیش جنگ5332120561
آملخدمات صوتی اتومبیل اکبری4426923711
اراكخدمات پیام3224234486
اردبيلخدمات صوتي تصويري جمالي3372326145
اروميهنمایندگی خوشمود3235123345
اروميهنمایندگی فرامزی3336171744
اسلام آباد غربخدمات الکترونیک باقری4523983583
اصفهانسكام الكترونيكس3625500031
اندیمشکخدمات عصاره4263555061
اندیمشکنمایندگی دبیری4262202261
اهوازخدمات پارس الکتریک3221591461
ايلامخدمات حاج هجراني3333847384
بابلعصر الکترونیک شهر3227783611
بجنوردخدمات پارس رمضانی3223484858
بروجردنمايندگي شادباش4262363066
بندرعباسنمايندگی سام3222489276
بندرعباسنمایندگی اعتمادی3222207876
بوشهرخدمات زارع3354260677
بهشهرخدمات صوتی تصویری بقايي3457044411
بيجارخدمات الوندی3822453787
پارس آباد مغانالکترونیک نوری3278575145
تبريزراديو رسا3525338341
تبریزاستریو شمس3476725041
تربت جامشرکت حمل و نقل صولت جام5254339351
تنکابننمایندگی فصیحی5428293311
تهرانخدمات مهندسي فاپكو( دفتر مركزي )8875607021
خرم آبادسینا الکترونیک3330076166
خوانسارخدمات پيام الکترونیکس5777510631
خوينمايندگي گنجي مطلق3625229044
دامغانالكترونيك مدرن3526077823
دهدشتصوت و تصویری سلطان پور3226242074
رشتخدمات بلر3355627813
رفسنجانتعمیرگاه اطلس - نويدي نژاد3425932834
زنجاننمايندگي آقاجانلو3355630724
ساريشمس الکترونیک محمدی3332724111
سلماسصوتی تصویری توحید3523382744
سنندجخدمات الكترونيك جام جم3315546087
شاهرودخدمات الکترونيک خواجه زاده3224252623
شاهین دژنمایندگی صوتی تصویری کریمی2422922348
شوشترخدمات الكترونيك سعدي3622396961
شوشترنمایندگی پارس توان36244445-961
شهركردتعميرگاه ابراهيمي3222255538
شیرازنمایندگی پاناسونیک3230062771
فارسانخدمات فني پارسيان3322095038
فساصوت و تصویر بناکار5331085471
قائم شهرخدمات حسيني4203127911
قره ضیاء الدیننمایندگی رحیمی2272745446
قزوينسام الکترونيک3332158228
قمخدمات جواهری3783472025
كاشاناستریو وحید5522311531
کرجنمایندگی صا ایران حبیبی3430308026
کرجخدمات الکترونیک فراست3225656726
كرمانموسسه الكترونيك تلکس - دهقان3272506034
كرمانشاهخدمات فنی مهندسی آرین3728049983
كلاردشتنمايندگي میار يوسفي5262361011
گرگانالکترونيک شاه حسيني3225293017
گنبد كاووسشركت پيامان گنبد3329189017
لارتعمیرگاه عزیزپور5224227071
لنگرودخدمات الكترونيك شاهرخ (خزر)4252372813
ماكوصوت و تصوير وصال3422383144
ماهشهرنمایندگی زیدانی2233211365
محمودآبادتعميرگاه قلي زاده4474298611
مراغهتعميرگاه شاهين3723967241
مرندخدمات فني حسيني4225530541
مشهدمركز خدمات الكترونيك ندا3609314151
میاندوآبرادیو پیام4526298644
ميانهمركز خدمات جام جم5222100241
نجف آبادصوت و تصويري حميدي4263394531
نقدهديجيتال الكترونيك آذربايجان3563250844
نوشهرنمايندگي خواجوند5233008511
نیشابورنمایندگی نقیبی4222930951
همداندنیای صدا - صریحی3823593981
ياسوجالكترونيك پيام3322748974
يزدنمايندگي بيدكي3824332335

 

بروز رسانی در مهر ۱۳۹۸